Ekklesia Den Haag

basisgemeente

menu > startpagina

Over ons

Welkom op de website van de Ekklesia Den Haag!

De Ekklesia Den Haag is een oecumenische basisgemeenschap geworteld in de joods-christelijke traditie.

[download de flyer]

Corona

De regering heeft tot 1 juni alle bijeenkomsten verboden om zo de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Ten gevolge daarvan komen tot die datum alle bijeenkomsten en vieringen van de Ekklesia Den Haag te vervallen.
Zie de agenda


Enkele van onze leden hebben ons teksten ter bemoediging doorgestuurd.

Giften aan de Ekklesia

Wilt u de Ekklesia Den Haag steunen? Graag!
U kunt daartoe een bedrag overmaken op rekeningnummer NL62 TRIO 0784 7974 04 van de 'Stichting MateriŽle Voor­zieningen Ekklesia Den Haag'.
Deze stichting heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat u giften onder bepaalde voorwaarde kan aftrekken bij uw belastingaangifte.

[meer info]

[Hoe de Ekklesia Den Haag omgaat met persoonsgegevens]

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Huub Oosterhuis

omhoog