Ekklesia Den Haag

basisgemeente

menu > startpagina

Over ons

Welkom op de website van de Ekklesia Den Haag!

De Ekklesia Den Haag is een oecumenische basisgemeenschap geworteld in de joods-christelijke traditie.

[download de flyer]

I.v.m. Corona zijn er op dit moment geen vieringen van de Ekklesia in de Barthkapel. In plaats daarvan zijn er zoomvieringen. Leden krijgen bericht hoe ze moeten inloggen.

Wilt u ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar stuurgroep@ekklesiadenhaag.nl.
Geef daarbij de datum van de viering. U krijgt kort van te voren een mail met de zoomlink.

Giften aan de Ekklesia

Wilt u de Ekklesia Den Haag steunen? Graag!
U kunt daartoe een bedrag overmaken op rekeningnummer NL62 TRIO 0784 7974 04 van de 'Stichting MateriŽle Voor­zieningen Ekklesia Den Haag'.
Deze stichting heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat u giften onder bepaalde voorwaarde kan aftrekken bij uw belastingaangifte.

[meer info]

[Hoe de Ekklesia Den Haag omgaat met persoonsgegevens]

Vrijzinnig beraad

De Ekklesia Den Haag neemt deel aan het Vrijzinnig beraad Den Haag, een groep van Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen in en rond Den Haag, die samen willen werken en gelegenheden creŽren om samen te geloven.
Op de website 'vrij en zinnig' staan de belangrijkste activiteiten van de aangesloten groepen.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Huub Oosterhuis

omhoog